Normacom +

Storitve

Naši naročniki se zelo dobro zavedajo vseh potreb po informacijah in informacijski podpori v svojih podjetjih. Od partnerja pričakujejo podporo, ideje in sestavljanje dolgoročne strategije informatizacije podjetja, ki jim bo omogočila izvajanje poslovne strategije. Koristi:

  • Dvig zadovoljstva vaših strank, kupcev in naročnikov
  • Vzpostavitev definiranega načina izvajanja storitev v vaši organizaciji, ki prinaša večjo zmožnost kvalitetnega in predvsem verodostojnega merjenja, poročanja in ukrepanja
  • Povečevanje kompetentnih prednosti vaše organizacije pred konkurenco
  • Skladnost s predpisi in standardi
  • Povečevanje zmožnosti za uvedbo katerih koli kvalitativnih standardov (ISO, Six Sigma, TQM,EFQM,...)
  • Priprava okolja za lažje izvajanje revizij
  • Vzpostavitev sistema nenehnega izboljševanja kvalitete storitev
  • Zniževanje stroškov poslovanja
  • Povrnitev stroškov investiranja (ROI)
  • Izboljšanje zunanje podobe vaše organizacije