Normacom +

Poslanstvo in Vizija

VIZIJA

Postati dolgoročni partner in vir znanja, rešitev ter podpore za najboljša podjetja in ustanove.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je, da našim naročnikom pomagamo njihova vlaganja v informacijske tehnologije oplemenititi z kar največjo dodano vrednostjo. Na ta način prispevamo pomemben kamenček v mozaiku njihove poslovne odličnosti in uspešnosti.

več

CILJI

Temeljni cilj podjetja Normacom d.o.o. je doseči visoko kakovostno raven storitev in rešitev, ki bodo naročnikom prinašale visoko dodano vrednost.