Normacom +

.

Pink

Organizacija Pink Elephant je vodilna organizacija v svetovnem merilu na področju najboljših praks pri Upravljanju storitev IT. Ponuja svetovanja, izobraževanja in svetovalne storitve zasebnim podjetjem in javnim organizacijam po vsem svetu. Podjetje je specializirano na področju izboljšave kakovosti storitev IT s pomočjo okvirjev najboljših praks, vključujoč ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) in bilo izbrano za mednarodno združenje strokovnjakov glede sodelovanja na projektu ITIL V3.

Podjetje Normacom d.o.o. na področju svetovanja in implementacije ITIL ter standarda ISO 20000 v poslovno okolje naročnika tesno sodeluje z organizacijo Pink Elephant. Podjetje Normacom d.o.o. ima ekskluzivno pravico predstavništva Pink Elephant na trgih Vzhodne Evrope.