Normacom +

Podpora

podpora

 

1. nivo podpore (telefonska pomoč):

 • opredelitev problemov,
 • pomoč pri odpravi manjših napak,
 • tehnična pomoč pri uporabi programov in orodij,
 • pomoč uporabnikom pri iskanju informacij,
 • seznanitev uporabnikov z možnostmi programskih okolij,
 • seznanitev uporabnikov z novostmi,
 • kategorizacija problemov in rešitev,
 • pomoč pri urejanje in nadzoru nad uporabniškimi računi v aplikacijah,
 • pomoč pri odpravljanju napak pri delovanju omrežnih storitev v aplikacijah,
 • pomoč pri reševanju problemov (uporabniki - gesla, pregled zagnanih servisov in delovanja sistema ter manjša administrativna pomoč),
 • pomoč pri prilagajanju okolja (novi uporabniki, prilagoditve servisov, manjše administrativne prilagoditve).

2. nivo podpore (na lokaciji):

 • opredelitev problemov,
 • odprava napak (Storitve in posegi oddaljeno ali na lokacijah),
 • tehnična pomoč pri uporabi programov in orodij,
 • reševanje problemov (uporabniki - gesla, pregled zagnanih servisov in delovanja sistema, administrativna pomoč (pravice uporabnikov),
 • prilagoditve okolja (novi uporabniki, prilagoditve servisov, administrativne prilagoditve (pravice uporabnikov),
 • priprava in prilagoditev uporabniških računov, skupin, skriptov,
 • namestitev programske opreme za vzdrževanje delovnih postaj,
 • prilagoditev programske opreme za vzdrževanje delovnih postaj (policy),
 • usklajevanje backupiranja s sistemskim administratorjem,
 • nadzor in pomoč pri ravnanju s podatkovnimi nosilci (menjave, označevanje, shranjevanje),
 • posodabljanje verzij na strežniku,
 • periodični obiski,
 • periodična poročila o delovanju strežnikov.

3. nivo podpore (specialist):

 • tehnična podpora za specifične aplikacije,
 • posodabljanje verzij aplikacij.